Vi indgår meget gerne samarbejdsaftaler med kommunale misbrugscentre - det betaler sig og ses på den kommunale, sundhedsøkonomiske
og (menneskelige) bundlinje.

Anonymt digitalt behandlingsforløb med rådgiver: fra 9995,-/pr. md.

Anonymt digitalt behandlingsforløb på abonnement: fra 495,-kr/pr. md. 

Invitation til samarbejdsaftale i forhold til
misbrugsbehandling og rådgivning.

Den realitet, at vi ikke ved hvilken effekt indsatsen i misbrugsbehandling har eller har dokumentation for ”hvad vi får for pengene”, giver os mulighed for at tilbyde et nytænkende, progressivt og effektivt tilbud til misbrugere i jeres kommune eller virksomhed, samt forsikringskunder.

Vi vægter: 

·      Kvalitetssikring, brugerevaluering eller effektevaluering
·      Erfaring og evidens
·      Udbytte ved indsatsen - og gennemskuelighed i indhold og takster

 

RUSMIDDEL behandling og rådgivning ift. (SEL)§101-101a og (SUL)§141 kræver kommunal aftale og godkendelse - KONTAKT os og hør nærmere: +45 70603081
Lad os tage en uforpligtende samtale om et evt. samarbejde

 INDHOLD på behandlingsforløb:

Tilgængelig 24/7 

Deltageren har adgang, når behovet melder sig og kan i ro og mag anvende redskaberne og opbygge et solidt mentalt og fysisk fundament, som fjerner trangen til misbruget. 
24/7 support og gruppemøder.

Rådgivning 

Afhængig? - Dårlig vane ?- Eller bare lidt for meget? En rådgivning og konkrete redskaber til anvendelse i dagligdagen kan forebygge at for(mis)bruget udvikler sig. 
Alle misbrug kan indgå i forløbets indhold.

ONLINE - digitalt

UNDGÅ SYGEFRAVÆR.
Et intensivt og målrettet forløb som alternativ til ambulant eller døgn behandling. 
Lær - lyt - og skab forandring. Mere end 200 videoforedrag og online terapi.

DER ER HJÆLP AT FÅ!

Misbrugsbehandling og rådgivning skal være lettilgængeligt, effektivt og anvendeligt for flest muligt.

Vores er 24/7 og ondemand tilgængeligt, effektivt og customized så det passer til den enkeltes mål og hverdag.

Online, nytænkt og forandringsskabende.

Forside skabelon

Formål/målsætning:

 • Fri af misbrug.
 • Stabilisering eller reducering af misbrug.
 • Fysisk genopretning.
 • Mental stabilisering. 
 • Stabilisering og tilbage i job/uddannelse/hverdag/familie.
 • At bryde isolationen - tale med andre i samme situation

Personen anbefales at deltage i relevante selvhjælpsgrupper (AA - CA - NA) og der tilbydes deltagelse i gruppeforløb i behandlingsforløbene. 

Beskrivelse af målgruppe
Målgruppen er misbrugere af rusmidler og andre afhængigheder 

Tilbuddet er et rådgivende digitalt onlinebaseret forløb eller et intensivt online behandlingsforløb til personer med et forbrug eller misbrug af rusmidler.

 • Aldersgruppe mellem 18-90 år.
 • Personer som ikke ønsker eller ikke har mulighed for rådgivning eller behandling ved fremmøde.
 • Personer som er i job eller uddannelse.
 • Personer som er jobsøgende (behandling og rådgivning kan ske sideløbende med jobsøgning)
 • Personer, hvor misbrug primært er en del af personens problematik.
 • Personer, der har et behandlingskrævende misbrug, men som ikke har andre væsentlige psykiske eller sociale problemer.
 • Pårørende til misbrugere.
 • Personer som har adgang til computer og Smartphone, da behandling og rådgivning er digital og online

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

Udbytte ved behandlingen/indsatsen

Danskernes overforbrug af alkohol koster samfundet ca 13 milliarder kroner om året. Rundt regnet 6-10 milliarder kroner i direkte omkostninger og yderligere 3-4 milliarder, hvis man medregner det produktionstab, der kan tilskrives misbrugernes sygdom og for tidlige død.

Med hensyn til stoffer skønnes det, at 50.000 danskere har et risikoforbrug af hash, og at mere end 52.000 danskere har et højforbrug af andre ulovlige stoffer end hash.

Der er et enormt recidiv i misbrugsbehandlingen. Det kan gøres bedre med en dokumenteret effektmålt indsats.

Der er penge at spare – her er et priseksempel:

EKSEMPEL FRA DØGN BEHANDLING: 1 måned døgnophold: ca. kr. 85.000, -

GO-EMIND'S MISBRUGSBEHANDLING: 1 måned intensivt online behandlingsforløb: fra  kr. 9999,-. (hvor deltageren varetager sit job og dagligdag) og med 11 mdr. efterbehandling på abonnement fra 495,-kr pr. mdr. - ekstra personlige sessioner er muligt. 

Det har vist sig, at den længerevarende behandling (1 mdr. +11 mdr.) med fokus på at få adgang til online rådgivning, når ”udfordringerne” opstår i dagligdagen, medfører færre tilbagefald med deraf yderligere omkostninger; både menneskelige og økonomiske.

I tilfælde af en aftale med en kommune kan misbrugere modtage gratis behandling - Jvf. §SUL141 og §SEL101(a) i forhold til kommunal betaling. Behandling kan også bevilges via et firmas sundhedsforsikring. 

Beskrivelse af rådgivning og behandlingen

Behandlingen tilbydes som (ANONYMT) online digital behandling og rådgivning. 
Målgruppen er karakteriseret ved, at de ønsker eller behøver, at behandlingen foregår i eget hjem grundet deres arbejdssituation eller andre årsager. Behandlingen kan tilgås online 24/7.

Rådgivningsforløb giver deltageren adgang til platformen med mere end 200 digitale foredrag og aftalt 1:1 personlige sessioner med rådgiver. Det henvender sig til personer, som har et misbrug eller problematiseret brug og som er motiveret for at reducere, eliminere eller ændre brugen af rusmidler og er specifik til gruppen af rusmiddelmisbrugere, som har et forbrug eller brug af rusmidler, som giver dem diverse trivsels- eller helbredsmæssige problemer; dette kan også være psykiske, følelsesmæssige eller sociale, arbejdsmæssige eller familieproblematikker. Indsatsen kan være rådgivning og motivation i forhold til at reducere, stabilisere eller søge mere intensiv behandling. Der er ugentlige gruppesessioner. Familieorienteret tilgang og evt. behandling. DET ANBEFALES min. 3 mdr. forløb samt efterbehandling.

Behandlingsforløb er et intensivt 1:1 forløb med ubegrænset eller aftalt antal personlige online sessioner. Det henvender sig særligt til personer, som ønsker absolut rusmiddelophør. Der er ugentlige gruppesessioner. Familieorienteret tilgang og evt. familiebehandling. Denne model tilbydes, hvis misbrugeren har brug for et INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige coping strategier i forhold til et mere massivt misbrug med alvorlige konsekvenser. Antallet er 1:1 sessioner kan derfor være ubegrænset. Indsatsen er en mere intensiv behandling.  SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.
Kan visiteres via kommune, forsikring eller virksomhed. DET ANBEFALES min. 3 mdr. forløb. samt efterbehandling.

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

Alle personfølsomme oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Visitation og forløb:

 • Screening vægtes højt for at sikre, at behandlingen er egnet til klientens behov og ønsker.
 • Handleplan med SPECIFIK MÅLSÆTNING.
 • Samtaler/sessioner, online efter aftale.
 • Rådgivning max 8 sessioner pr. måned.
 • Behandling aftalt antal sessioner pr. måned.
 • Online foredrag – mere 200 foredrag -bl.a. kost, vaner, motion, rygning, trivsel og livsstilsforandringer
 • Digital adgang 24/7.
 • Gruppesessioner – møde hver anden uge online – ikke obligatorisk.
 • RTB®TERAPI. Håndtering af søvn, depression, angst, smerter, stress trang.
 • Øvelser OG LYDFILER til at fjerne TRANG.
 • Lydfiler og daglige remindere/affirmationer på telefonen.
 • Adgang til go-emind.com – mere end 80 lydfiler og webinar.
 • AKUT 24/7 funktion online.
 • Redskaber til selvhjælp.
 • Familierådgivning. Familiebehandling kan tilkobles. Visiteres via kommune.
 • Tilbuddet kan benyttes som EFETRBEHANDLING og tilbagefaldsforebyggende, f.eks. i forlængelse af døgnophold.
 • Alle forløb er struktureret i moduler og der evalueres løbende i forhold til den fra start aftalte målsætning.
 • Efterbehandling tilbydes i 12 mdr. ABONNEMENT 
 • Bevillings instans modtager dokumenteret EFFEKTMÅLINGS rapport.
 • Opfølgende effektmåling hvert år.

ADES Systemet® skaber et effektivt målbart behandlingsforløb for borgere, en omkostningspositiv arbejdsproces for medarbejdere og en cost benefits evaluering, som er synlig for ledelsen og bevillingsgivere.
Fordelene starter fra visitation af borgeren til opfølgning i aftalt årrække.  

Vi sikrer, at den modtagne ydelse for rusmiddelbehandling evalueres og effektmåles i henhold til givne målsætning. 

Vi evaluerer i henhold til nationale kliniske retningslinjer og den aftalte målsætning.

LÆS MERE
SURVEY gruppe(Facebook-opslag (Liggende)) (800 × 450px)

Jeg står til rådighed med yderligere oplysninger og vil se frem til et samarbejde. Aftaler med kommuner , virksomheder og forsikringsselskaber indgås altid på individuelle vilkår tilpasset behov og målgruppe.

Med venlig hilsen
Susanne Bech Simonsen M.S. 
Health Psychology        
Founder of www.GO-Emind.com
www.misbrugsbehandling.com 
Progressions - RTB terapeut
NGH NLP Clinical certified Hypnotherapist
Family and Addiction Counsellor

DK: +45 70603081 - US: +1 323 318 4755

Vi laver gerne en individuel samarbejdsaftale, som netop tilgodeser behov og ønsker. 
En kommunal aftale med misbrugscentre åbner for, at klienter via denne kan komme anonymt og gratis i behandling.
Kontakt os - vi er parat til et møde - online eller hos jer.
 Ring: +45 70603081  .

Vi kontakter dig snarest. Du er velkommen til at ringe til : +45 70603081