Vi indgår meget gerne samarbejdsaftaler med kommunale misbrugscentre - det betaler sig og ses på den sundhedsøkonomiske (og menneskelige)bundlinje.

Invitation til samarbejdsaftale i forhold til
misbrugsbehandling og rådgivning.

Den realitet, at vi ikke ved hvilken effekt indsatsen i misbrugsbehandling har eller har dokumentation for ”hvad vi får for pengene”, giver os mulighed for at tilbyde et nytænkende, progressivt og effektivt tilbud til misbrugere i jeres kommune eller virksomhed, samt forsikringskunder.

Vi vægter: 

·      Kvalitetssikring, brugerevaluering eller effektevaluering
·      Erfaring og evidens
·      Udbytte ved indsatsen

DER ER HJÆLP AT FÅ!

Misbrugsbehandling og rådgivning skal være lettilgængeligt, effektivt og anvendeligt for flest muligt.

Vores er 24/7 og ondemand tilgængeligt, effektivt og customized så det passer til den enkeltes mål og hverdag.

Online, nytænkt og forandringsskabende.

Forside skabelon

BEMÆRK! -  RUSMIDDEL behandling og rådgivning ift. (SEL)§101-101a og (SUL)§141 kræver kommunal aftale og godkendelse - KONTAKT os og hør nærmere: +45 70603081

Anonym rådgivning og behandlingsforløb
Misbrugsbehandling på abonnement

Tilgængelig 24/7 

Deltageren har adgang, når behovet melder sig. Personen kan i ro og mag anvende redskaberne og opbygge et solidt mentalt og fysisk fundament, som fjerner trangen til misbruget. Lær - lyt - og skab forandring. Mere end 150 videoforedrag og online terapi.

Rådgivning 

Afhængig? - Dårlig vane ?- Eller bare lidt for meget? En rådgivning og konkrete redskaber til anvendelse i dagligdagen kan forebygge at for(mis)bruget udvikler sig. §141(SUL) og §101(SEL) giver mulighed for gratis rådgivning. (Godkendelse kræves)

ONLINE behandlingsforløb

Et intensivt og målrettet forløb som alternativ til ambulant eller døgn behandling. Du har adgang til programmet år du har tid og mulighed for det. Det kan bevilges af kommune, forsikringsselskab eller din arbejdsplads. Privat betaling er en mulighed. MISBRUGSBEHANDLING PÅ ABONNEMENT

 

Udbytte ved behandlingen/indsatsen

Danskernes overforbrug af alkohol koster samfundet ca 13 milliarder kroner om året. Rundt regnet 6-10 milliarder kroner i direkte omkostninger og yderligere 3-4 milliarder, hvis man medregner det produktionstab, der kan tilskrives misbrugernes sygdom og for tidlige død.

Med hensyn til stoffer skønnes det, at 50.000 danskere har et risikoforbrug af hash, og at mere end 52.000 danskere har et højforbrug af andre ulovlige stoffer end hash.

Der er et enormt recidiv i misbrugsbehandlingen. Det kan gøres bedre med en dokumenteret effektmålt indsats.

Der er penge at spare – her er et priseksempel:

EKSEMPEL FRA DØGN BEHANDLING: 1 måned døgnophold: ca. kr. 85.000, -

GO-EMIND'S MISBRUGSBEHANDLING: 1 måned intensivt ambulant online behandlingsforløb: I ALT kr. 39900,-. (hvor deltageren varetager sit job og dagligdag) og med 11 mdr. efterbehandling på abonnement/1495,-kr pr. mdr. - ekstra personlige sessioner betales særskilt. 

Det har vist sig, at den længerevarende behandling (1 mdr. +11 mdr.) med fokus på at få adgang til online rådgivning, når ”udfordringerne” opstår i dagligdagen, medfører færre tilbagefald med deraf yderligere omkostninger; både menneskelige og økonomiske.

I tilfælde af en aftale med en kommune kan misbrugere modtage gratis behandling - Jvf. §SUL141 og §SEL101(a) i forhold til kommunal betaling. Behandling kan også bevilges via et firmas sundhedsforsikring.


Beskrivelse af behandlingen

Behandlingen tilbydes som online digital behandling og rådgivning.
Målgruppen er karakteriseret ved, at de ønsker eller behøver, at behandlingen foregår i eget hjem grundet deres arbejdssituation eller andre årsager. Behandlingen kan tilgås online 24/7.

Rådgivningsforløb/abonnement henvender sig til personer, som har et misbrug og som er motiveret for at reducere, eliminere eller ændre brugen af rusmidler.

Behandlingsforløb er et intensivt 1:1 forløb med ubegrænset antal online sessioner. Det henvender sig særligt til personer, som ønsker absolut rusmiddelophør.

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

Målgruppen (den generelle)– misbrugere af rusmidler og andre afhængigheder 

Misbrugsbehandling på abonnement (online)rådgivning er specifik til gruppen af rusmiddelmisbrugere, som har et forbrug eller brug af rusmidler, som giver dem diverse trivsels- eller helbredsmæssige problemer; dette kan også være psykiske, følelsesmæssige eller sociale, arbejdsmæssige eller familieproblematikker. Indsatsen kan være rådgivning og motivation i forhold til at reducere, stabilisere eller søge mere intensiv behandling

Behandlingsforløb tilbydes hvis misbrugeren har brug for et INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige strategier i forhold til et mere massivt misbrug med alvorlige konsekvenser. Antallet er 1:1 sessioner er derfor ubegrænset. Indsatsen er en mere intensiv behandling.  SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.
INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige coping strategier.
Visiteres via kommune, forsikring eller virksomhed.

Beskrivelse i forhold til KOMMUNAL BETALING

Rådgivningsforløb henvender sig til personer, som har et misbrug og som er motiveret for at reducere, eliminere eller ændre brugen af rusmidler. Min. 3 mdr. forløb.

Behandlingsforløb er et intensivt 1:1 forløb med et aftalt antal (24) online sessioner. Det henvender sig særligt til personer, som ønsker absolut rusmiddelophør. Min 3 mdr. forløb.

Misbrugsbehandling (SUL § 141) Kommunal betaling - godkendelse kræves
Misbrugsbehandling (§ 101 eller § 101a i Serviceloven) kommunal betaling - godkendelse kræves

Alle personfølsomme oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Beskrivelse af målgruppe

Tilbuddet er et rådgivende digitalt onlinebaseret forløb eller et intensivt online behandlingsforløb til personer med et forbrug eller misbrug af rusmidler.

 • Aldersgruppe mellem 18-90 år.
 • Personer som ikke ønsker eller ikke har mulighed for rådgivning eller behandling ved fremmøde.
 • Personer som er i job eller uddannelse.
 • Personer som er jobsøgende (behandling og rådgivning kan ske sideløbende med jobsøgning)
 • Personer, hvor misbrug primært er en del af personens problematik.
 • Personer, der har et behandlingskrævende misbrug, men som ikke har andre væsentlige psykiske eller sociale problemer.
 • Pårørende til misbrugere.
 • Personer som har adgang til computer og Smartphone, da behandling og rådgivning er digital og online

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

Målgruppen – ALKOHOL - i forhold til kommunal betaling.

Anonym gratis ambulant (online)rådgivning er specifik til gruppen af alkoholikere, alkoholmisbrugere eller brugere, som har et forbrug eller brug af alkohol, som giver dem diverse trivsels- eller helbredsmæssige problemer; dette kan også være psykiske, følelsesmæssige eller sociale, arbejdsmæssige eller familieproblematikker. Indsatsen kan være rådgivning og motivation i forhold til at reducere, stabilisere eller søge mere intensiv behandling

Behandlingsforløb tilbydes hvis misbrugeren har brug for et INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige strategier i forhold til et mere massivt misbrug med alvorlige konsekvenser. Antallet er 1:1 sessioner er derfor ubegrænset. Indsatsen er en mere intensiv behandling.  SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.
INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige coping strategier.
Visiteres via kommune, forsikring eller virksomhed.

Målgruppen - STOFMISBRUG - i forhold til kommunal betaling.

Anonym gratis ambulant (online)rådgivning Målgruppen er stofmisbrugere som har et brug af stoffer, som giver dem diverse trivsels- eller helbredsmæssige problemer; dette kan også være psykiske, følelsesmæssige eller sociale, arbejdsmæssige eller familieproblematikker. Indsatsen kan være rådgivning og motivation i forhold til at reducere, stabilisere eller søge mere intensiv behandling. SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.

Behandlingsforløb tilbydes, hvis misbrugeren har brug for et INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige strategier i forhold til et mere massivt misbrug med alvorlige konsekvenser. Antallet er 1:1 sessioner er derfor ubegrænset. Indsatsen er en mere intensiv behandling.  SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.
INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige coping strategier.
Visiteres via kommune, forsikring eller virksomhed.

 • Visitation Screening vægtes højt for at sikre at behandlingen er egnet til klientens behov og ønsker.
 • Handleplan med SPECIFIK MÅLSÆTNING.
 • Samtaler/sessioner, online efter aftale.
 • Rådgivning max 8 sessioner pr. måned.
 • Behandling aftalt antal sessioner pr. måned.
 • Online foredrag – mere 170 foredrag -bl.a. kost, vaner, motion, rygning, trivsel og livstilsforandringer
 • Digital adgang 24/7.
 • Gruppesessioner – møde hver anden uge online – ikke obligatorisk.
 • RTB®TERAPI. Håndtering af søvn, depression, angst, smerter, stress trang.
 • Øvelser OG LYDFILER til at fjerne TRANG.
 • Lydfiler og daglige remindere/affirmationer på telefonen.
 • Adgang til go-emind.com – mere end 80 lydfiler og webinar.
 • AKUT 24/7 funktion online.
 • Redskaber til selvhjælp.
 • Familierådgivning – behandling.
 • Tilbuddet kan benyttes som tilbagefaldsforebyggende, f.eks. i forlængelse af døgnophold.
 • Alle forløb er struktureret i moduler og der evalueres løbende i forhold til den fra start aftalte målsætning.
 • Efterbehandling tilbydes i 12 mdr. ABONNEMENT 

Formål/målsætning:

 • Fri af misbrug.
 • Stabilisering eller reducering af misbrug.
 • Fysisk genopretning.
 • Mental stabilisering. 
 • Stabilisering og tilbage i job/uddannelse/hverdag/familie.
 • At bryde isolationen - tale med andre i samme situation

Personen anbefales at deltage i relevante selvhjælpsgrupper (AA - CA - NA) og der tilbydes deltagelse i gruppeforløb i behandlingsforløbene. 

AFGIFTNINGSFORLØB

Go-emind yder ambulant alkohol-behandling jævnfør sundhedslovens paragraf 141, der tilbyder ikke-visiteret gratis alkoholbehandling efter borgerens eget valg.

I samarbejde med tilknyttet læge tilbyder vi også afgiftningsforløb sideløbende med vores terapeutisk behandling.

Lille afrusning og abstinensbehandling: Et enkelt besøg og undersøgelse i eget hjem. Derudover motiverende samtale, udlevering af medicin, evt. opstart antabus, kørsel, 24 timers telefonvagt, telefonkonsultationer efter behov samt epikrise til egen læge.

Mellem afrusning og abstinensbehandling: Besøg og undersøgelse i eget hjem. Motiverende samtale, udlevering af medicin, evt. opstart i antabus, kørsel, 24 timers telefonvagt, telefonkonsultationer efter behov samt epikrise til egen læge.

Stor afrusning og abstinensbehandling med varighed i op til 10 dage med flere besøg og undersøgelser i eget hjem. Motiverende samtale, udlevering af medicin, evt. opstart i antabus, kørsel, 24 timers telefonvagt, telefonkonsultationer efter behov samt epikrise til egen læge.

Indledende alkoholbehandling med varighed af 1 måned med 1-2 besøg hver 14. dag i eget hjem eller i klinikken. Motiverende samtale, evt. opstart i antabus, campral, selincro eller naltrexon samt udlevering af medicin/recept, kørsel, telefon- og video-konsultationer efter behov samt epikrise til egen læge.

Go-emind MISBRUGSBEHANDLING ønsker at være et alternativ og et supplement til de personer, som ikke ønsker  fremmøde behandling og som ønsker et målrettet og effektivt forløb. Vores  behandling  er tilgængelig online 24/7, altså efter normal arbejdstid og i weekender og i eget hjem. Go-emind MISBRUGSBEHANDLING ønsker ikke at konkurrere med andre behandlingscentre eller systemer, men derimod være et tilbud om behandling til borgere som ikke er egnet eller som ikke ønsker døgnbehandling eller behandling på alkoholambulatorie. Vi  henviserborgere til indlæggelse, hvis vores online ambulante behandling skønnes uforsvarlig eller utilstrækkelig.

Er borgeren allerede tilknyttet et alkoholambulatorium eller misbrugscenter kan forløbet være et supplement. Betaling og henvisning aftales i disse tilfælde.

ADES Systemet® skaber et effektivt målbart behandlingsforløb for borgere, en omkostningspositiv arbejdsproces for medarbejdere og en cost benefits evaluering, som er synlig for ledelsen og bevillingsgivere.
Fordelene starter fra visitation af borgeren til opfølgning i aftalt årrække.  

Vi sikrer, at den modtagne ydelse for rusmiddelbehandling evalueres og effektmåles i henhold til givne målsætning. 

Vi evaluerer i henhold til nationale kliniske retningslinjer og den aftalte målsætning.

LÆS MERE
SURVEY gruppe(Facebook-opslag (Liggende)) (800 × 450px)

Jeg står til rådighed med yderligere oplysninger og vil se frem til et samarbejde. Aftaler med kommuner , virksomheder og forsikringsselskaber indgås altid på individuelle vilkår tilpasset behov og målgruppe.

Med venlig hilsen
Susanne Bech Simonsen M.S. 
Health Psychology        
Founder of www.GO-Emind.com
www.misbrugsbehandling.com 
Progressions - RTB terapeut
NGH NLP Clinical certified Hypnotherapist
Family and Addiction Counsellor

DK: +45 70603081 - US: +1 323 318 4755

Vi laver gerne en individuel samarbejdsaftale, som netop tilgodeser behov og ønsker. 
En kommunal aftale med misbrugscentre åbner for, at klienter via denne kan komme anonymt og gratis i behandling.
Kontakt os - vi er parat til et møde - online eller hos jer.
 Ring: +45 70603081  .

Vi kontakter dig snarest. Du er velkommen til at ringe til : +45 70603081