Vi erstatter langvarig dyr døgnbehandling og klinik terapi med online behandling Online terapi er kommet for at blive!

I Go-emind's misbrugsbehandling får brugeren adgang til mere end 40 års erfaring fra behandling af tusindevis af misbrugere.

Behandlingen er udviklet ud fra principper og teknikker samlet og udviklet af Danmarks førende misbrugsbehandler Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology og Cert.  Family and Addiction Counselor.
Lad os tage en uforpligtende samtale, så vi sammen kan lægge en plan for HVORDAN der kan spares ressourser og samtidig effektmåle og optimere indsatsen: +45 70603081

SBS videoskærm

Alkoholmisbrug koster samfundet 13 milliarder om året. 

 • En medarbejder med et alkoholproblem betyder et tab på ca. 10% i fravær, dvs. årligt 1702 timer/10% = 170 timer a f.eks. 175 kr. = 29.785 kr. 
 • Endvidere regnes der med, at arbejdsindsatsen samlet nedsættes med 20%. 
 • Det betyder, at det årligt koster virksomheden ca. 90.000 kr. i alt. Har din virksomhed råd til det? 

99% af personer med alkoholproblemer er som DIG OG MIG - almindelige mennesker med job, familie, værdier og et ønske om at have et dejligt liv med frihed, kærlighed, værdighed og ansvar.

screen_2x

Rådgivning og behandlingsforløb
Misbrugsbehandling på abonnement

Tilgængelig 24/7 

Deltageren har 24/7 adgang, når behovet melder sig. Personen kan i ro og mag anvende videoforedrag og online sessioner og opbygge et solidt mentalt og fysisk fundament, som fjerner trangen til misbruget. Lær - lyt - og skab forandring. Mere end 150 videoforedrag og online terapi 24/7.

Rådgivning 

Afhængig? - Dårlig vane ?- Eller bare lidt for meget? Misbrugere har brug for en tilpasset indsats i forhold til misbruget. Metoden og konkrete redskaber, til anvendelse i dagligdagen, forebygger at for(mis)bruget udvikler sig. 
MISBRUGSBEHANDLING PÅ ABONNEMENT kan tilgås uden den intensive 4 ugers behandling.

ONLINE behandlingsforløb

Man kan starte forløbet med 4 ugers intensivt og målrettet forløb med ubegrænset antal personlige sessioner, som alternativ til ambulant eller døgn behandling. Med efterfølgende 11 mdr. efterbehandling, som sikrer mod tilbagefald:
MISBRUGSBEHANDLING PÅ ABONNEMENT

Procedure når en person med en SUNDHEDSFORSIKRING har et misbrugsproblem og ønsker hjælp og behandling.

Personer, som har en sundhedsforsikring, har let adgang til behandling - uden fravær fra jobbet og efter en henvisning fra Forsikringsselskabet.
En del af aftalen kan være at visitering til behandling er direkte via GO-EMIND; altså kun med en orientering og evaluering til skadesafdelingen. Vi tilstræber, at visitering ikke skal forhindre personen i at søge hjælp. 

SÅDAN GØR DU SOM KUNDE MED EN HENVISNING fra din SUNDHEDSFORSIRKING:
Kunden signer up med en henvisning fra Forsikringsselskabet (se nedenstående skabelon) - forløbet evalueres og effektmåles og resultat fremsendes til Forsikringsselskabet

Det betaler sig at tilbyde effektiv og omkostningspositiv misbrugsbehandling via sundhedsforsikringen

Invitation til samarbejdsaftale i forhold til
misbrugsbehandling og rådgivning.

Den realitet, at vi ikke ved hvilken effekt indsatsen i misbrugsbehandling har eller har dokumentation for ”hvad vi får for pengene”, giver os mulighed for at tilbyde et nytænkende, progressivt og effektivt tilbud til misbrugere i jeres kommune eller virksomhed, samt forsikringskunder.

Vi vægter: 

·      Kvalitetssikring, brugerevaluering eller effektevaluering
·      Erfaring og evidens
·      Udbytte ved indsatsen

Udbytte ved behandlingen/indsatsen

Danskernes overforbrug af alkohol koster samfundet mellem 9,8 og 12,7 milliarder kroner om året. Rundt regnet 6-10 milliarder kroner i direkte omkostninger og yderligere 3-4 milliarder, hvis man medregner det produktionstab, der kan tilskrives misbrugernes sygdom og for tidlige død.

Med hensyn til stoffer skønnes det, at 50.000 danskere har et risikoforbrug af hash, og at mere end 52.000 danskere har et højforbrug af andre ulovlige stoffer end hash.

Der er et enormt recidiv i misbrugsbehandlingen. Det kan gøres bedre med en dokumenteret effektmålt indsats.

Der er penge at spare – her er et priseksempel:

EKSEMPEL FRA DØGN BEHANDLING - med sygefravær:
1 måned døgnophold: ca. kr. 85.000, -

GO-EMIND'S MISBRUGSBEHANDLING - UDEN sygefravær: 1 måned intensivt ambulant online behandlingsforløb:

I ALT kr. 39900,-. (hvor deltageren varetager sit job og dagligdag) og inklusiv 11 mdr. efterbehandling 
Samlet for 12 mdr. intensiv behandling

Det har vist sig, at den længerevarende behandling (1 mdr. +11 mdr.) med fokus på at få adgang til online rådgivning, når ”udfordringerne” opstår i dagligdagen, medfører færre tilbagefald med deraf yderligere omkostninger; både menneskelige og økonomiske.

Behandling kan med økonomisk fordel bevilges via et firmas sundhedsforsikring.
Målgruppen er karakteriseret ved, at de ønsker eller behøver, at behandlingen foregår i eget hjem grundet deres arbejdssituation eller andre årsager. Behandlingen kan tilgås online 24/7.

11 mdr. abonnement henvender sig til personer, som har et misbrug og som er motiveret for at reducere, eliminere eller ændre brugen af rusmidler. SAMT som en del af behandlingsforløbet. Abonnementet kan tages særskilt uden det intensive (dyrere) behandlingsforløb.

Behandlingsforløb er et intensivt 1:1 forløb med ubegrænset antal online sessioner. Det henvender sig særligt til personer, som ønsker absolut rusmiddelophør.

Beskrivelse af behandlingen

Alle personfølsomme oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Beskrivelse af målgruppe

Tilbuddet er et rådgivende digitalt onlinebaseret forløb eller et intensivt online behandlingsforløb til personer med et forbrug eller misbrug af rusmidler eller/og andre afhængigheder.

 • Aldersgruppe mellem 18-90 år.
 • Personer som ikke ønsker eller ikke har mulighed for rådgivning eller behandling ved fremmøde.
 • Personer som er i job eller uddannelse.
 • Personer som er i en jobmæssig forandringsfase (behandling og rådgivning kan ske sideløbende med jobsøgning)
 • Personer, hvor misbrug primært er en del af personens problematik.
 • Personer, der har et behandlingskrævende misbrug, men som ikke har andre væsentlige psykiske eller sociale problemer.
 • Pårørende til misbrugere.
 • Personer som har adgang til computer og Smartphone, da behandling og rådgivning er digital og online

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

Målgruppen – misbrugere af rusmidler og andre afhængigheder

Misbrugsbehandling på abonnement (online)rådgivning er specifik til gruppen af rusmiddelmisbrugere, som har et forbrug eller brug af rusmidler, som giver dem diverse trivsels- eller helbredsmæssige problemer; dette kan også være psykiske, følelsesmæssige eller sociale, arbejdsmæssige eller familieproblematikker. Indsatsen kan være rådgivning og motivation i forhold til at reducere, stabilisere eller søge mere intensiv behandling

Behandlingsforløb tilbydes hvis misbrugeren har brug for et INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige strategier i forhold til et mere massivt misbrug med alvorlige konsekvenser. Antallet er 1:1 sessioner er derfor ubegrænset. Indsatsen er en mere intensiv behandling.  SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.
INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige coping strategier.
Visiteres via kommune, forsikring eller virksomhed.

 • Visitation Screening vægtes højt for at sikre at behandlingen er egnet til klientens behov og ønsker.
 • Handleplan med SPECIFIK MÅLSÆTNING.
 • Samtaler/sessioner, online efter aftale.
 • ABONNEMENT max 4 sessioner pr. måned.
 • Behandling ubegrænset antal sessioner pr. måned.
 • Online foredrag – mere 150 foredrag -bl.a. kost, vaner, motion, rygning, trivsel og livstilsforandringer
 • Digital adgang 24/7.
 • Gruppesessioner – møde hver anden uge online – ikke obligatorisk.
 • RTB®TERAPI. Håndtering af søvn, depression, angst, smerter, stress trang.
 • Øvelser OG LYDFILER til at fjerne TRANG.
 • Lydfiler og daglige remindere/affirmationer på telefonen.
 • Adgang til go-emind.com – mere end 80 lydfiler og webinar.
 • AKUT 24/7 funktion online.
 • Redskaber til selvhjælp.
 • Familierådgivning – behandling.
 • Tilbuddet kan benyttes som tilbagefaldsforebyggende, f.eks. i forlængelse af døgnophold.
 • Alle forløb er struktureret i moduler og der evalueres løbende i forhold til den fra start aftalte målsætning.
 • Efterbehandling i 12 mdr. ABONNEMENT

Formål/målsætning:

 • Fri af misbrug.
 • Stabilisering eller reducering af misbrug.
 • Fysisk genopretning.
 • Mental stabilisering. 
 • Stabilisering og tilbage i job/uddannelse/hverdag/familie.
 • At bryde isolationen - tale med andre i samme situation

Personen anbefales at deltage i relevante selvhjælpsgrupper (AA - CA - NA) og der tilbydes deltagelse i gruppeforløb i behandlingsforløbene. 

ADES Systemet® skaber et effektivt målbart behandlingsforløb for borgere, en omkostningspositiv arbejdsproces for medarbejdere og en cost benefits evaluering, som er synlig for ledelsen og bevillingsgivere.
Fordelene starter fra visitation af borgeren til opfølgning i aftalt årrække.  

Vi sikrer, at den modtagne ydelse for rusmiddelbehandling evalueres og effektmåles i henhold til givne målsætning. 

Vi evaluerer i henhold til nationale kliniske retningslinjer og den aftalte målsætning.

LÆS MERE
SURVEY gruppe(Facebook-opslag (Liggende)) (800 × 450px)

Jeg står til rådighed med yderligere oplysninger og vil se frem til et samarbejde. Aftaler med kommuner , virksomheder og forsikringsselskaber indgås altid på individuelle vilkår tilpasset behov og målgruppe.

Med venlig hilsen
Susanne Bech Simonsen M.S. 
Health Psychology        
Founder of www.GO-Emind.com
www.misbrugsbehandling.com 
Progressions - RTB terapeut
NGH NLP Clinical certified Hypnotherapist
Family and Addiction Counsellor

DK: +45 70603081 - US: +1 323 318 4755

Du kan som privat person abonnere på MISBRUGSBEHANDLING; evt. starte med 4 ugers intensiv behandling. 

Firmaer (sundhedsforsikringer), forsikringsselskaber kan betale for rusmiddelbehandling. Vi laver gerne en individuel aftale, som netop tilgodeser behov og ønsker. 
Kontakt os, så undersøger vi mulighederne.
 Ring: +45 70603081 - dag og aften og weekend - vores akut telefon

Vi kontakter dig snarest. Du er velkommen til at ringe til : +45 29441956