DIGITAL HJÆLP TIL SELVHJÆLP - TERAPI PÅ ABONNEMENT

Link in bio (1)
BOOK EN UFORPLIGTENDE INTRO SAMTALE HER ELLER RING: +45 70603081 ELLER +45 29441956 (SMS) SE INDHOLDET HER FÅ ADGANG TIL PROGRAMMET: 499,-KR OM MÅNEDEN

Behandlingsforløbene er opbygget terapeutisk i skabelonen "RTB®/4steps": 

STEP 1: Indsigt og beskrivelse af problemets omfang og mønster. Hvad foretager jeg mig? Er der noget jeg kunne STOPPE med at gøre?
STEP 2:Indsigt i din personlighed, dine karaktertræk og dine følelser, som er årsagen til dit problem. Er der selvskabte plager involveret i mit problem? Har jeg følelser der trigger problemet?
STEP 3: Fremtiden. Intensiv ændring til mentalt/fysisk mønster, som fungerer. ”Sådan ønsker jeg at reagere”. ”Sådan vil jeg i det daglige fungere”.
Søvn, spise sundt, dyrke motion, gode vaner og INDRE RO.
STEP 4: Plan for fremtiden – fremtidig livsstil.  Er jeg parat til at gøre, hvad der er nødvendigt. Hvordan vil jeg leve mit liv.  Konkret plan.

Beskrivelse af målgruppe
Målgruppen er misbrugere af rusmidler og andre afhængigheder 

Tilbuddet er et rådgivende digitalt onlinebaseret forløb eller et intensivt online behandlingsforløb til personer med et forbrug eller misbrug af rusmidler.

 • Aldersgruppe mellem 18-90 år.
 • Personer som ikke ønsker eller ikke har mulighed for rådgivning eller behandling ved fremmøde.
 • Personer som er i job eller uddannelse.
 • Personer som er jobsøgende (behandling og rådgivning kan ske sideløbende med jobsøgning)
 • Personer, hvor misbrug primært er en del af personens problematik.
 • Personer, der har et behandlingskrævende misbrug, men som ikke har andre væsentlige psykiske eller sociale problemer.
 • Pårørende til misbrugere.
 • Personer som har adgang til computer og Smartphone, da behandling og rådgivning er digital og online

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

 RTB® er klinisk professionel Hypnoseterapi og 4 steps er strukturen i forløbet. Samt introduktion til 12 Trins programmet

(ikke obligatorisk - men et supplement)

1.trin har fokus på ro og balance, regulering af søvn, kost, energi og afdækning af misbrugsmønster. 2. trin har fokus på personligheden og årsagen til misbruget. 3. trin er planlægning af fremtid i forbindelse med job/uddannelse, familie, helbred osv. 4. trin er at iværksætte handleplan ift. hele forløbet, job/uddannelse, kontakt til familie og at være selvkørende i selvhjælpsgrupper.

Har deltageren behov for et intensivt forløb der indeholder: 

Opstart med 4 ugers intensiv misbrugsbehandling 

 RTB®/4steps terapi: Alkohol, hash, feststoffer, medicin

 • Visitation

 • Screening

 • Abstinensbehandling - hvis nødvendig - aftales særskilt

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet.

 • AKUT 24/7 funktion online. De første 4 uger har du 24/7 kontakt til rådgiver
 • Personlige online sessioner pr. md. op til 8 medmindre der er aftale UBEGRÆNSET ANTAL SESSIONER.
 • Gruppeterapi – møde hveranden uge online. Du kan deltage anonymt.

 • 1:1 Terapi til følelsesmæssige udfordringer – online sessioner RTB® TERAPI.

 • Bearbejdning af traumer RTB® TERAPI i relation til årsag og misbrug.

 • Håndtering af søvn, depression, angst, smerter, stress RTB®TERAPI - følges op i efterbehandlingen.

 • Øvelser OG LYDFILER til at fjerne TRANG.

 • Online foredrag – mere 50 foredrag MÅLRETTET at leve uden misbrug.

 • Lydfiler og daglige remindere/affirmationer på telefonen.

 • Adgang til go-emind.com – mere end 80 lydfiler og webinar.

 • Tilvalg af EKSTRA personlige terapi sessioner.

 • Efter de første 4 uger fortsættes på MISBRUGSBEHANDLING PÅ ABONNEMENT - FRI af misbrug måned for måned

MISBRUGSBEHANDLING PÅ ABONNEMENT + 4 ugers INTENSIV Misbrugsbehandling RTB/4steps® introduktion til 12 trins programmet

Formål/målsætning:

 • Fri af misbrug.
 • Stabilisering eller reducering af misbrug.
 • Fysisk genopretning.
 • Mental stabilisering. 
 • Stabilisering og tilbage i job/uddannelse/hverdag/familie.
 • At bryde isolationen - tale med andre i samme situation

Personen anbefales at deltage i relevante selvhjælpsgrupper (AA - CA - NA) og der tilbydes deltagelse i gruppeforløb i behandlingsforløbene. 

 

Udbytte ved behandlingen/indsatsen

Danskernes overforbrug af alkohol koster samfundet ca 13 milliarder kroner om året. Rundt regnet 6-10 milliarder kroner i direkte omkostninger og yderligere 3-4 milliarder, hvis man medregner det produktionstab, der kan tilskrives misbrugernes sygdom og for tidlige død.

Med hensyn til stoffer skønnes det, at 50.000 danskere har et risikoforbrug af hash, og at mere end 52.000 danskere har et højforbrug af andre ulovlige stoffer end hash.

Der er et enormt recidiv i misbrugsbehandlingen. Det kan gøres bedre med en dokumenteret effektmålt indsats.

Der er penge at spare – her er et priseksempel:

EKSEMPEL FRA DØGN BEHANDLING: 1 måned døgnophold: ca. kr. 85.000, -

GO-EMIND'S MISBRUGSBEHANDLING: 1 måned intensivt online behandlingsforløb: fra  kr. 9999,-. (hvor deltageren varetager sit job og dagligdag) og med 11 mdr. efterbehandling på abonnement fra 495,-kr pr. mdr. - ekstra personlige sessioner er muligt. 

Det har vist sig, at den længerevarende behandling (1 mdr. +11 mdr.) med fokus på at få adgang til online rådgivning, når ”udfordringerne” opstår i dagligdagen, medfører færre tilbagefald med deraf yderligere omkostninger; både menneskelige og økonomiske.

I tilfælde af en aftale med en kommune kan misbrugere modtage gratis behandling - Jvf. §SUL141 og §SEL101(a) i forhold til kommunal betaling. Behandling kan også bevilges via et firmas sundhedsforsikring.

Beskrivelse af rådgivning og behandlingen

Behandlingen tilbydes som (ANONYMT) online digital behandling og rådgivning. 
Målgruppen er karakteriseret ved, at de ønsker eller behøver, at behandlingen foregår i eget hjem grundet deres arbejdssituation eller andre årsager. Behandlingen kan tilgås online 24/7.

Rådgivningsforløb giver deltageren adgang til platformen med mere end 200 digitale foredrag og aftalt 1:1 personlige sessioner med rådgiver. Det henvender sig til personer, som har et misbrug eller problematiseret brug og som er motiveret for at reducere, eliminere eller ændre brugen af rusmidler og er specifik til gruppen af rusmiddelmisbrugere, som har et forbrug eller brug af rusmidler, som giver dem diverse trivsels- eller helbredsmæssige problemer; dette kan også være psykiske, følelsesmæssige eller sociale, arbejdsmæssige eller familieproblematikker. Indsatsen kan være rådgivning og motivation i forhold til at reducere, stabilisere eller søge mere intensiv behandling. Der er ugentlige gruppesessioner. Familieorienteret tilgang og evt. behandling. DET ANBEFALES min. 3 mdr. forløb samt efterbehandling.

Behandlingsforløb er et intensivt 1:1 forløb med ubegrænset eller aftalt antal personlige online sessioner. Det henvender sig særligt til personer, som ønsker absolut rusmiddelophør. Der er ugentlige gruppesessioner. Familieorienteret tilgang og evt. familiebehandling. Denne model tilbydes, hvis misbrugeren har brug for et INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige coping strategier i forhold til et mere massivt misbrug med alvorlige konsekvenser. Antallet er 1:1 sessioner kan derfor være ubegrænset. Indsatsen er en mere intensiv behandling.  SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.
Kan visiteres via kommune, forsikring eller virksomhed. DET ANBEFALES min. 3 mdr. forløb. samt efterbehandling.

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

Alle personfølsomme oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.