Vi erstatter omkostningstung rusmiddelbehandling med digital online behandling - UDEN sygefravær 

Invitation til samarbejdsaftale i forhold til
misbrugsbehandling og rådgivning.

Den realitet, at vi ikke ved hvilken effekt indsatsen i misbrugsbehandling har eller har dokumentation for ”hvad vi får for pengene”, giver os mulighed for at tilbyde et nytænkende, progressivt og effektivt tilbud, med dokumenteret effektmåling, til medarbejdere i jeres virksomhed, samt forsikringskunder.

Vi vægter: 

·      Kvalitetssikring, brugerevaluering og effektmåling
·      Erfaring og evidens
·      Dokumenteret udbytte ved indsatsen
DIGITALE SUNDHEDSLØSNINGER ER vejen!

Online terapi er kommet for at blive!

I Go-emind's misbrugsbehandling får man adgang til mere end 40 års erfaring fra behandling af tusindevis af misbrugere.
Man bliver behandlet ud fra principper og teknikker samlet og udviklet af Danmarks førende misbrugsbehandler Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology og Cert.  Family and Addiction Counselor. Hun var en af pionererne som etablerede Minnesotamodellen og 12 trinsmodellen i Danmark.

SBS videoskærm

 Digitalt (intensivt) behandlingsforløb med rådgiver: fra 39.995,-/12 mdr. forløb

Digitalt (anonymt) behandlingsforløb på abonnement: fra 495,-kr/pr. md. 

Stress har mange ansigter.

Et af ansigterne er ALKOHOLMISBRUG, og brug andre rusmidler.

Alkoholmisbrug koster samfundet 13 milliarder om året. 

 • En medarbejder med et alkoholproblem betyder et tab på ca. 10% i fravær, dvs. årligt 1702 timer/10% = 170 timer a f.eks. 175 kr. = 29.785 kr. 
 • Endvidere regnes der med, at arbejdsindsatsen samlet nedsættes med 20%. Det betyder, at det årligt koster virksomheden ca. 90.000 kr. i alt.
  Har din virksomhed råd til det? 

99% af personer med alkoholproblemer er som DIG OG MIG - almindelige mennesker med job, familie, værdier og et ønske om at have et dejligt liv med frihed, kærlighed, værdighed og ansvar.

Design uden navn (100)

Ved du som virksomhed/leder:  

 • At STRESS - DEPRESION - ANGST ofte er "skjult misbrug?
 • At alkoholisme og misbrug af andre rusmidler er en tilstand, der kommer snigende og over tid udvikler sig til en kronisk tilstand?
 • At misbrugeren vil benægte sin tilstand med dårlige forklaringer og være uvillig til at modtage hjælp?
 • Det er vanskeligt for kolleger og ledere at spotte symptomerne?
 • Det er vanskeligt at gennemskue alle bortforklaringerne? 
 • At personen sjældent erkender sit problem?
 • Misbrug skeler ikke til sociale lag eller køn? 
 • Alkoholismen og misbrug generelt SJÆLDENT ophører af sig selv?
 • At det med usvigelig sikkerhed forværres med tiden? 
 • Det er nødvendigt, at der gribes ind i tide med professionel hjælp og behandling?
 • At personen ender op i en sygelig og kronisk tilstand med en psykisk besættelse af alkohol eller det foretrukne rusmiddel?
 • Psykiske og fysiske abstinenssymptomer i mildere eller sværere grad er en del af tilstanden?
 • Selvbedrag og direkte løgne om misbruget (afhængigheden) er faste følgesvende?
 • Misbrugeren har en daglig kamp og ofte forgæves med at holde facaden?
 • At det lykkes for en del at fungere nogenlunde udadtil, selvom en opstrammer om morgenen er blevet en nødvendighed?
 • At det bliver det mere og mere synligt for andre end misbrugeren/alkoholikeren, at det står rigtig skidt til?

Misbrugeren/alkoholikeren udviser:

 • Manglende nærvær,
 • Selvtilliden og selvværdet erstattes af usikkerhed,
 • Helbredet nedbrydes med sygefravær til følge,
 • Arbejdet passes ikke længere optimalt,
 • De kognitive evner er svækkede med humørsvingninger,
 • Relationer til kollegerne er problematiske,
 • o.a 

Er du i tvivl om din kollega/medarbejder er misbruger?
Lad os tage en uforpligtende samtale, så vi sammen kan beslutte om der er brug for hjælp og lægge en plan for HVORDAN vi kommer videre: +45 70603081

Book en helt uforpligtende samtale HER

Procedure når en medarbejder har et misbrugsproblem og ønsker hjælp og behandling.

Medarbejdere, som er tilknyttet firmaaftalen, har let adgang til behandling - uden fravær og anonymt (hvis dette er del af aftalen).
En del af aftalen kan være at visitering til behandling er direkte vis GO-EMIND; altså kun med en orientering og evaluering til HR afdelingen. Vi tilstræber, at visitering ikke skal forhindre medarbejderen i at søge hjælp

SÅDAN GØR DU SOM MEDARBEJDER:

Rådgivning og behandlingsforløb
Misbrugsbehandling med en licensaftale

Tilgængelig 24/7 

Deltageren har adgang, når behovet melder sig og kan i ro og mag anvende redskaberne og opbygge et solidt mentalt og fysisk fundament, som fjerner trangen til misbruget. Skaber god søvn og energi. Fjerner stress

Rådgivning for alle 

Afhængig? - Dårlig vane ?- Eller bare lidt for meget? En rådgivning og konkrete redskaber til anvendelse i dagligdagen kan forebygge at for(mis)bruget udvikler sig. 
Alle misbrug kan indgå i forløbets indhold.

ONLINE -digitalt

UNDGÅ SYGEFRAVÆR.
Et intensivt og målrettet forløb som alternativ til ambulant eller døgn behandling. 
Lær - lyt - og skab forandring. Mere end 200 videoforedrag og online terapi.

Formål/målsætning:

 • Fri af misbrug.
 • Stabilisering eller reducering af misbrug.
 • Fysisk genopretning.
 • Mental stabilisering. 
 • Stabilisering og tilbage i job/uddannelse/hverdag/familie.
 • At bryde isolationen - tale med andre i samme situation

Personen anbefales at deltage i relevante selvhjælpsgrupper (AA - CA - NA) og der tilbydes deltagelse i gruppeforløb i behandlingsforløbene. 


Udbytte ved behandlingen/indsatsen

Danskernes overforbrug af alkohol koster samfundet ca 13 milliarder kroner om året. Rundt regnet 6-10 milliarder kroner i direkte omkostninger og yderligere 3-4 milliarder, hvis man medregner det produktionstab, der kan tilskrives misbrugernes sygdom og for tidlige død.

Med hensyn til stoffer skønnes det, at 50.000 danskere har et risikoforbrug af hash, og at mere end 52.000 danskere har et højforbrug af andre ulovlige stoffer end hash.

Der er et enormt recidiv i misbrugsbehandlingen. Det kan gøres bedre med en dokumenteret effektmålt indsats.

Der er penge at spare – her er et priseksempel:

EKSEMPEL FRA DØGN BEHANDLING: 1 måned døgnophold: ca. kr. 85.000, -

GO-EMIND'S MISBRUGSBEHANDLING: 1 måned intensivt online behandlingsforløb: fra  kr. 39999,-. (hvor deltageren varetager sit job og dagligdag) og med 11 mdr. efterbehandling inklusiv. 

Det har vist sig, at den længerevarende behandling (1 mdr. +11 mdr.) med fokus på at få adgang til online rådgivning, når ”udfordringerne” opstår i dagligdagen, medfører færre tilbagefald med deraf yderligere omkostninger; både menneskelige og økonomiske.

I tilfælde af en aftale med en kommune kan misbrugere modtage gratis behandling - Jvf. §SUL141 og §SEL101(a) i forhold til kommunal betaling. Behandling kan også bevilges via et firmas sundhedsforsikring. 

Beskrivelse af rådgivning og behandlingen

Behandlingen tilbydes som (ANONYMT) online digital behandling og rådgivning. 
Målgruppen er karakteriseret ved, at de ønsker eller behøver, at behandlingen foregår i eget hjem grundet deres arbejdssituation eller andre årsager. Behandlingen kan tilgås online 24/7.

Rådgivningsforløb giver deltageren adgang til platformen med mere end 200 digitale foredrag og aftalt 1:1 personlige sessioner med rådgiver. Det henvender sig til personer, som har et misbrug eller problematiseret brug og som er motiveret for at reducere, eliminere eller ændre brugen af rusmidler og er specifik til gruppen af rusmiddelmisbrugere, som har et forbrug eller brug af rusmidler, som giver dem diverse trivsels- eller helbredsmæssige problemer; dette kan også være psykiske, følelsesmæssige eller sociale, arbejdsmæssige eller familieproblematikker. Indsatsen kan være rådgivning og motivation i forhold til at reducere, stabilisere eller søge mere intensiv behandling. Der er ugentlige gruppesessioner. Familieorienteret tilgang og evt. behandling. DET ANBEFALES min. 3 mdr. forløb samt efterbehandling.

Behandlingsforløb er et intensivt 1:1 forløb med ubegrænset eller aftalt antal personlige online sessioner. Det henvender sig særligt til personer, som ønsker absolut rusmiddelophør. Der er ugentlige gruppesessioner. Familieorienteret tilgang og evt. familiebehandling. Denne model tilbydes, hvis misbrugeren har brug for et INTENSIVT FORLØB med terapi og læring af nye følelsesmæssige coping strategier i forhold til et mere massivt misbrug med alvorlige konsekvenser. Antallet er 1:1 sessioner kan derfor være ubegrænset. Indsatsen er en mere intensiv behandling.  SCREENING inden start vægtes højt og der er begrænsninger for visitation, hvis det skønnes, at klienten ikke vil kunne profitere af indsatsen.
Kan visiteres via kommune, forsikring eller virksomhed. DET ANBEFALES min. 3 mdr. forløb. samt efterbehandling.

Abstinensbehandling kan kobles på forløbet enten ved egen læge eller tilknyttet lægekonsulent. Rådgivning og support til virksomheder, hvis brugeren er i job og kontakt til relevante myndigheder; jobcentre, sagsbehandler eller andre.

Alle personfølsomme oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Firmaaftaler, priser og betalingsvilkår aftales individuelt efter behov og mulighed for implementering i virksomhedens struktur og kultur. 

Lad os tage en uforpligtende samtale - book her!

Har du en medarbejder eller kollega med et misbrugsproblem? TEST

ADES Systemet® skaber et effektivt målbart behandlingsforløb for borgere, en omkostningspositiv arbejdsproces for medarbejdere og en cost benefits evaluering, som er synlig for ledelsen og bevillingsgivere.
Fordelene starter fra visitation af borgeren til opfølgning i aftalt årrække.  

Vi sikrer, at den modtagne ydelse for rusmiddelbehandling evalueres og effektmåles i henhold til givne målsætning. 

Vi evaluerer i henhold til nationale kliniske retningslinjer og den aftalte målsætning.

LÆS MERE
SURVEY gruppe(Facebook-opslag (Liggende)) (800 × 450px)

Jeg står til rådighed med yderligere oplysninger og vil se frem til et samarbejde. Aftaler med kommuner, virksomheder og forsikringsselskaber indgås altid på individuelle vilkår tilpasset behov og målgruppe.

Vi laver gerne en individuel licens aftale, som netop tilgodeser behov og ønsker. 

Med venlig hilsen
Susanne Bech Simonsen M.S. 
Health Psychology        
Founder of www.GO-Emind.com
www.misbrugsbehandling.com
 
Progressions - RTB terapeut
NGH NLP Clinical certified Hypnotherapist
Family and Addiction Counsellor
DK: +45 70603081 - US: +1 323 318 4755

BOOK EN UFORPLIGTENDE SAMTALE
Vi kontakter dig snarest. Du er velkommen til at ringe til : +45 29441956