STIFTER OG UDVIKLER AF MISBRUGSBEHANDLING.COM

Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology, Progression Terapeut, NGH NLP Clinical Certified Hypnotherapist, Family and Addiction Counselor

Jeg har mere end 40 års erfaringer med at hjælpe mennesker med at gøre skavanker til ressourcer. Hendes terapeutiske metoder, med de særligt udviklet hypnoseteknikker, er anvendt af forsikringsselskaber og firmaer siden 2006. 1000vis af klienter har oplevet effekten af hendes professionelle teknik. Hun har virket som behandler i både Danmark og Los Angeles. Hun er stifter og ejer af Go-elearn.us med afdelinger i Danmark og USA og er udvikler og ejer af www.go-emind.com  Jeg er ”socialarbejder af hjertet”. Men jeg bruger forstanden, når jeg skal dele erfaring og viden om, ”hvordan livet kommer på ret køl”. Passioneret udvikler jeg nye metoder i terapeutisk og socialt arbejde. Min målsætning er ALTID, at metoderne skal virke for selv de ”dårligst fungerende”. Mine teknikker er anvendelige for ”de udstødte i Istedgade” og for de rige og heldige. Jeg har siden 1989 stiftet og drevet adskillige behandlingsinstitutioner, klinikker og uddannelsessteder i Danmark og USA. Jeg elsker at se mennesker forandre sig til det bedre og blive i stand til at være lykkelige. Jeg er aktiv i den amerikanske NON PROFIT - www.STARTSWITHONETODAY.COM , hvor vi hjælper hjemløse og misbrugere. I 2012 besluttede jeg at tage springet. Hoppe af hamsterhjulet og omlægge mine aktiviteter til online. Hvilket betyder, at jeg kan arbejde "FRA HELE VERDEN". Så hele butikken er etableret i Los Angeles. 

RTB®/4steps Addiction Counselors og andre eksperter

Alle vore Counselors er SPECIAL UDDANNET til misbrugsbehandling og har selv personlig erfaring med misbrug, enten som x misbrugere eller som pårørende

Erik Rørbye

KONTAKTperson I DANMARK
RTB/4steps Counselor
25 års erfaring med ædruelighed

Pernille Linne

RTB/4steps Counselor
Pårørende kontakt i misbrugsproblematikker- Pædagog

Victoriah Bech Parker

RTB/4steps Counselor
Erfaring med hjemløse problematikker og fængsels indsatte/udslusning

MORE info på vej

Speciallæge/Psykiatrien

Linda Bendix

Online og kursus ekspert. 

GENERATIONSSKIFTET er sikret. Min datter Victoriah Bech Parker er ejer af Go-emind Aps. Hun driver, sammen med sin mand, desuden www.startswithonetoday.com og www.fabacademy.com i Los Angeles.

Hun leverer hver søndag mad, tøj, hygiejneartikler, børneartikler (klapvogne og diverse) til mere end 500 hjemløse mennesker i Skidrow i LA.
Desuden driver hun og hendes mand 2 institutioner for personer, som har brug for en ny start.

Jeg bistår stadig med udvikling og inspiration. Og deltager gerne i velgørenheds arrangementer (som på billedet).

IMG_6427
KONTAKT

 

Jeg har i mere end 35 år gået "trinene til  en tilværelse med SINDSRO" - uanset omstændighederne.

Du er velkommen til at gå i mine fodspor.

Lad os sammen styrke og udvikle fremtidens alkoholbehandling. 

Jeg er SÅ HELDIG, at jeg var en af pionererne, der opstartede Minnesota og 12 trinsprogrammet i Danmark i 80-erne - TAK.


Du adgang til mine 40+ års erfaring med MISBRUGSbehandling fra Danmark og USA.

Moduler, foredrag og terapi implementeres i DIT LIV.. 

SBS dk flagUSA flagAFE3FA82-0632-4666-BD94-4EF7324E85AA_1_105_c

Design uden navn (21)

EN KURV FULD AF GULDÆG 

Metoder og faglig tilgang

Rådgivning: Adgang til online materialer, gruppemøder og personlige online sessioner med RTB® certificeret misbrugsterapeut.

Behandling - struktureret behandlingsforløb i en aftalt periode: Adgang til online materialer, gruppemøder og ubegrænset antal personlige online sessioner med RTB® certificeret misbrugsterapeut. Kan forlænges i et efterbehandlingsforløb.

Klienten kan vælge mellem 2 metoder. 4Steps og RTB® terapi eller 12 Trins modellen (Minnesotamodellen) – eller vælge en kombination.

RTB®/4steps er udviklet ud fra evidensbaseret terapeutiske metoder og afprøvet siden 2004. Metoden er udviklet af Susanne Bech Simonsen M.S. Health Psychology, som har praktiseret misbrugsbehandling siden 1989, både i USA og i Danmark.
Den tager afsæt i, at personen bearbejder 4 områder i sit problem:
Vaner/adfærd – følelser/tankemønstre/personlighed – fremtiden/relationer/familie/job.
Det enkelte menneske, dets personlighed, samt personen i relation til samfundet, fx familiens betydning, er i centrum. Metodens tilgang fokuserer på personens tænkning, følelser og handlinger over for andre.
Målsætningen er at opbygge det mentale og fysiske og sociale fundament, som er nødvendigt for at bevare resultatet af indsatsen
.
Terapien og opgaver tager udgangspunkt i klientens nuværende mentale og fysiske ressourcer.

RTB®4Steps terapien er et struktureret forløb, som guider misbrugerens gennem den terapeutiske (og praktiske) proces. Derved opnår misbrugeren sammenhæng og større og bedre effekt af behandlingen.

RTB® Terapi – (Retrain the Brain) er online sessioner, hvor følelser og tankemønstre ændres og derved ændres handlinger, som tidligere skabte problemer.
De 4 trin implementeres i rådgivningen og behandlingen, således, at klienten gennemgår et struktureret forløb både i et rådgivningsforløb og i et behandlingsforløb Der lægges vægt på, at klienten gennemgår en personlig udvikling.
Som en del af behandlingen har misbrugeren og familien adgang til platformen Go-emind.com, hvor der er mere end 170 digitale foredrag (adfærd – livsstil – inspiration) og mere end 80 lydfiler.

Dette materiale stabiliserer den gode udvikling, som påbegyndes i rådgivnings- eller behandlingsforløbet. Der er online adgang i 12 mdr.

12 Trins modellen bygger på den såkaldte Minnesota model, som har hjulpet mange tusinde misbrugere verden over. Det anbefales at deltage i AA eller andre selvhjælpsgrupper, som er relevante i forhold til misbruget. Der er online foredrag hvor trinene gennemgås og digital adgang til meditative lydfiler med inspiration og afslapning.
I selvhjælpsgrupperne dannes socialt netværk og man styrker hinanden i at bevare ædrueligheden både i hverdagen og når der opstår udfordringer. Dette er unikt og en gevinst for de personer, som tidligere har isoleret sig i deres misbrug og evt. afskåret sig fra familie og venners samvær.

Behandlere og rådgivere besidder en social- sundhedsfaglig uddannelse og har erfaring med misbrugsbehandling. De er uddannet og certificeret RTB®/4steps Terapeuter, som er fundamentet i tilbuddets særlige teknikker og metoder.
Der er tilknyttet SOBER COACHES, som fungerer som ”venskabs support” og de kan støtte personens vej tilbage i sociale sammenhænge; såsom AA møder, aktiviteter, sport o.a. Enhver klient kan få tilknyttet en fast SOBER COACH, som er den daglige kontaktperson.
Behandlerne har erfaring med de 12 Trin, som er grundlaget i selvhjælpsgrupperne AA (anonyme alkoholikere) og andre misbrugsgrupper.
Det vægtes højt, at medarbejdere, der arbejder med misbrugerne, uddannes i og lærer at anvende metoder og teknikken i RTB®/4steps terapien. .
Supervision
Rådgivere og behandlere superviseres og uddannes løbende. Der er supervisionsmøder hver måned med fokus på specifikke klientforløb.  Rådgivere og behandlere har digital adgang 24/7 til mere end 170 foredrag og materialer. De har adgang til Go-emind.com –mental og fysisk sundhed - en digital platform med online terapi. 

Kvalitetssikring, brugerevaluering og effektevaluering - når det er kommunal, forsikrings- eller virksomheds betaling

 

ADES Systemet® By Go-Emind

Innovativt system til analyse, dokumentation, effektmåling og suitability af behandlingsforløb for rusmiddelmisbrug

Teorien bag ADES-systemet bygger på ideen om, at en planlagt målrettet misbrugsbehandlings resultat er afhængig af, at der er sammenhæng i behandlingsprocessen; lige fra visitation og motivation til efterbehandling og forebyggelse af tilbagefald

Ethvert forløb evalueres og effektmåles. Der er resultatdokumentation i forhold til aftalt målsætning.

Et behandlingsforløb påbegyndes med en screening af klientens situation og misbrug. Der tages højde for personlige udfordringer og aktuelle behov.
Der udstikkes en specifik målsætning ved start på ethvert behandlingsforløb. Selvfølgelig med øje for at det kan ændres undervejs i forløbet.
Relevante samarbejdspartnere inddrages; pårørende, relevante myndighedspersoner og læger eller andre behandlingspersoner. Sker visitationen via klientens ansættelsesforhold i et firma eller via et forsikringsselskab, inddrages relevante kontakter. Ved opfølgning og justering i forhold til behandlingsplaner sikres, at målsætning ændres efter behov. Vores digitale online behandlingssystem er indrettet så det løbende registrerer, med surveys og spørgeskema check, at handleplaner overholdes eller tilpasses.

Tests undervejs i behandlingen gør det muligt at vurdere udvikling og tilpasse den videre proces i behandlingen.

Ved den anonyme gratis rådgivning anvendes anonymiseret digital spørgeskema surveys og en bevillings kommune modtager en årlig evaluering på de bevilliget anonyme klientforløb.
Tilsvarende sendes evaluering af de enkelte behandlingsforløb visiteret via kommunen ved slutning af et forløb. Der sker opfølgning på alle forløb hvert år – digitalt og med online spørgeskema surveys
.

Erfaring og evidens

De terapeutiske teknikker i RTB®/4Steps er evidens baseret. Metoden har siden 2004 været anvendt af forsikringsselskaber og virksomheder til behandling af stress, misbrug, smerter, livsstilsforandringer o.a.

Udvikleren af RTB®/4Steps Susanne Bech Simonsen var en af pionererne, som introducerede 12 Trins behandling i Danmark i 1980erne. Mange behandlingscentre benytter i dag de dele af de 12 Trin i deres behandlinger. Susanne Bech Simonsens teknikker og behandling har hjulpet tusindvis af misbrugere til ædruelighed og stoffrihed.

De 12 Trin blev grundlagt i 1935 i USA. De har været og er stadig en væsentlig del af fundamentet i de fleste amerikanske behandlingscentres behandling. Selvhjælpsgrupperne Anonyme Alkoholikere (AA), som har 12 trins filosofien som fundament, har mange tusinde selvhjælpsmøder i hele verden.

Alkoholbehandlingen med de 12 Trin er afprøvet og anerkendt og udvikleren af ADEU Systemet transformerede dette til også at kunne være et tilbud til stofmisbrugere - Anonyme narkomaner (NA). Det første NA møde blev afholdt i udviklerens lejlighed i 1990.
Familiebehandlingen som er funderet i 12 Trins modellen, blev oversat fra amerikansk og introduceret i Danmark 1989 af Susanne Bech Simonsen.

 LÆS MERE OM ADES SYSTEMET HER:  Surveyaddiction.com 

Bøger om misbrug skrevet af Susanne Bech Simonsen

 ALKOHOLKONTROL MED RTB®4STEPS   a4FORSIDE SKÆVE HJERNER TÆNKER SKIDT (A4-dokument)